Doktor Honoris Causa KUL ks. Jan Twardowski


Wyciąg z protokołu nr 571 z posiedzenia Senatu Akademickiego KUL w dniu 6 marca 1999 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL ks. Janowi Twardowskiemu.


Senat Akademicki KUL, na wniosek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 17 lutego 1999 r., w tajnym głosowaniu jednogłośnie nadał doktorat honoris causa Ks. Janowi Twardowskiemu. Tytuł ten jest wyrazem uznania dla dokonań literackich, które stały się inspiracją wielu współczesnych zjawisk artystycznych, a także badań naukowych, w których uczestniczą zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi; jest wyrazem uznania dla jego twórczości poetyckiej, w której splata się w oryginalny sposób powołanie kapłańskie i artystyczny talent i która niesie radość chrześcijańskiej nadziei, uczy głębi spojrzenia na świat i jest wielkim hymnem na cześć Stwórcy i stworzenia.

 

Życiorys ks. Jana Twardowskiego

Przemówienie Doktora Honoris Causa (doc.)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona