Doktor Honoris Causa KUL ks. Jean Gallot


Uchwała Senatu Akademickiego KUL z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL ks. prof. Jeanowi Gallot SJ
.
 

Senat Akademicki na wniosek Rady Wydziału Teologii z dnia 14 października 2003 r. w głosowaniu tajnym nadał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Księdzu Prof. Jeanowi Gallot SJ.

Tytuł ten jest wyrazem najwyższego uznania dla działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie teologii chrześcijańskiej jednego z najwybitniejszych teologów współczesnych, łączącego bogactwo całej tradycji kościelnej z obecnymi prądami intelektualnymi, z charyzmą formacji kapłańskiej, a także z pełnym zmysłem wiary i chrześcijańską prakseologią.

 

Życiorys ks. prof. Jeana Gallot SJ


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona