Doktor Honoris Causa KUL Pariarcha Teoktyst


Wyciąg z potokołu nr 587 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL w dniu 28 września 2000 r. w sptawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Patriarsze Teoktystowi
.
 

Senat Akademicki, na wniosek Rady Wydziału Teologii z dnia 11 października 1999 r., w głosowaniu tajnym nadał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Metropolicie Bukaresztu Patriarsze Teoktystowi Arapasu w uznaniu wielkich zasług w dziele ekumenicznego pojednania pomiędzy Kościołem prawosławnym a Kościołem katolickim oraz trudu ewangelicznego jednania zwaśnionych narodów.

 

Życiorys Pariarchy Teoktysta


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona