Doktor Honoris Causa KUL Paul Wyczyński


Wyciąg z protokołu nr 538 z posiedzenia Senatu Akademickiego KUL w dniu 20 stycznia 1996 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Paulowi Wyczyńskiemu
.
 

Senat Akademicki KUL na wniosek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 20 XII 1995 r. w głosowaniu tajnym jednogłośnie nadał prof. Paulowi Wyczyńskiemu tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pan prof. Paul Wyczyński (ur. 29 VI 1921 w Zelgoszczy, Kaszuby), emerytowany profesor Uniwersytetu w Ottawie i członek licznych towarzystw naukowych oraz kawaler wielu orderów i odznaczeń, posiada wybitne osiągnięcia w dziedzinie literaturoznawstwa, zwłaszcza literaturoznawstwa francuskiego. Jest uczonym o wysokim autorytecie naukowym, autorem ok. 140 publikacji, w tym 50 książek, które wydał jako autor, współautor i redaktor. Porf. Wyczyński aktywnie uczestniczy w działalności Polonii Kanadyjskiej, zwłaszcza Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie. Wydatnie wspiera działalność Katedry Języka Polskiego na uniwersytecie w Ottawie i promuje polską kulturę w Kanadzie. Jest inicjatorem i organizatorem Światowego Dnia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na terenie Kanady. Jako Prezes Rady Dyrektorów Zarządy Głównego TP KUL propaguje imię naszej Uczelni i stara się o środki finansowe na budowę Collegium Jana Pawła II oraz wydawanie Encyklopedii Katolickiej. W 1994 r. otrzymał medal „Za zasługi dla KUL”.

 

Życiorys prof. Paula Wyczyńskiego

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona