Doktor Honoris Causa KUL Piotr Michał książę Czartoryski


Wyciąg z protokołu nr 481 z posiedzenia Senatu Akademickiego KUL w dniu 24 października 1990 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL  Piotrowi Michałowi
księciu Czartoryskiemu.

Na wniosek Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Senat w głosowaniu tajnym jednogłośnie podjął decyzję o nadaniu Panu inż. Piotrowi księciu Czartoryskiemu tytułu doktora honoris causa za zasługi w umacnianiu jedności narodowej kultury pomiędzy emigracją a polską macierzą.

 

Życiorys Piotra Michała księcia Czartoryskiego


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona