Doktor Honoris Causa KUL Piotr Wandycz


Wyciąg z protokołu nr 626 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL w dniu 26 marca 2004 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Piotrowi Wandyczowi.


Senat Akademicki, na wniosek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych z dnia 17 września 2003 r., w głosowaniu tajnym nadał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Prof. Piotrowi Stefanowi Wandyczowi, emerytowanemu Profesorowi Uniwersytetu w Yale.
Tytuł ten jest wyrazem najwyższego uznania dla ogromnego dorobku naukowego i działalności dydaktycznej Prof. Piotra Stefana Wandycza, zaliczanego do grona najwybitniejszych znawców dziejów najnowszych Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, a także dla aktywnego i twórczego udziału Profesora w życiu naukowym Europy i Ameryki.

 

Życiorys prof. Piotra Wandycza

Wydawnictwo okolicznościowe (pdf)

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona