2015

 • Między pamięcią a projektem przyszłości. Doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914-1918, UKSW 23-24 III 2015, Wojenne tematy w twórczości Edwarda Ligockiego.

 • Nawrócenie: łaska – tajemnica – doświadczenie, UJK, WSD w Kielcach, Kielce 17-18 VI 2015, O nawróceniu na stoicyzm.

 

2014

 • Stefan Żeromski wobec tradycji i nowoczesności, Stowarzyszenie Stefana Żeromskiego, Warszawa 19-20 XI 2014, O „Wildze” S. Żeromskiego.
 • Stefan Żeromski – kim był, kim jest?, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2-3 X 2014, Ogrody Stefana Żeromskiego.
 • Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą, UW, Warszawa 20-21 V 2914, Maciej Wierzbiński i wiktorianie.
 • Wiara i ateizm w literaturze, Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną KUL, Kazimierz Dolny 20 XI 2014, Półwiara początku wieku. Obserwacje Feliksa Jabłczyńskiego.
 • Literackie dyskursy na granicy epok. O literaturze polskiej lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej, UKSW, Warszawa 15 V 2014., Jan Augustynowicz i I wojna światowa [wspólnie z dr J. Lekan-Mrzewką].
 • Światy Melancholii, UO, Opole 22-24 X 2014, Melancholia Feliksa Jabłczyńskiego.
 • Uniwersalistyczne motywy w twórczości Stefana Żeromskiego, Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych w Lublinie, Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Nałęczów 14-15 VI 2014 r., Z „zielnika” Żeromskiego: o ogrodzie.
 • Nauczanie języka polskiego. Tradycje i innowacje, Szkoła Języka Polskiego KUL, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Lublin 26-27 września 2014, Kompetencje językowo-kulturowe stypendystów Fundacji Jana Pawła II [wspólnie z dr Anną Czaplą].

 

2013

 • Organizacja ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej „Ostępy” modernizmu 12 IV 2013, KUL.

 • Postać księdza w literaturze, Kielce 19-20 IV 2013, Ksiądz według księdza Zygmunta Chełmickiego.

 • Powstanie styczniowe w literaturze i sztuce, Muzeum Niepodległości w Warszawie, 16-17 X 2013, O „Trzech szkicach powieściowych z 1863 roku” M. Bałuckiego.

 • Edycja krytyczna Dzieł wszystkich Bolesława Prusa, Odczyt w TLiAM Lublin, 22 V 2013.

 • Międzynarodowa konferencja „Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe”, Uniwersytet Wileński, Wydział Filologiczny, Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, 8-9 XI 2013, Litewskie tematy u Zygmunta Glogera (Lietuviškos temos Zygmunto Glogero darbuose).

   

2012

 • Children studies jako perspektywa interpretacyjna, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 22 III 2012, Dziecko w prozie Tadeusza Rittnera

 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Christo via parata est”. Instytut Filologii Klasycznej KUL, 21 III 2012, Ksiądz Zygmunt Chełmicki czyli o wyobraźni miłosierdzia na przełomie XIX i XX wieku

 • II konferencja z cyklu Oblicza alternatywnej religijności, pt. „Ezoteryzm w kulturze Europy”, Instytut Kulturoznawstwa KUL, 23 V 2012, Problematyka ezoteryczna w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku.

 • Kulturotwórcza rola apokryfów w tradycjach religii Abrahamowych, Instytut Kulturoznawstwa KUL, 15 V 2012, Ślady obecności apokryfów Starego Testamentu w prozie Elizy Orzeszkowej.

 • Sensualność a religia w literaturze, Ośrodek Badań nad Literatura Religijną KUL, Kazimierz Dolny 26 IX 2012, Czy „miłość trwa nad nami”? O sensualności wierszy s. Marii od Jezusa Miłosiernego, karmelitanki bosej.

 • Zakład Filologii Polskiej PWSZ w Tarnowie oraz TLiAM Oddział Tarnów. Tarnów, 30 IV 2012, referat Bolesław Prus o miłosierdziu Boskim i ludzkim.

 • XII sesja Varsavianistyczna Bolesław Prus – mieszkaniec, pisarz i kronikarz Warszawy, IBL PAN Pracownia literatury Okolicznościowej i Użytkowej LIP UW oraz Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku, Warszawa, 19 X 2012, Bolesław Prus i Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności.

 • Sesja międzynarodowa: Literatura polska i życie kulturalno-literackie Polaków od 1864 roku na ziemiach obecnej Ukrainy, Lublin, 5 grudnia 2014. „Piękna, uczona, świetna, a bardzo oryginalna”. Jazłowieckie dzieje Celiny Michałowskiej

 

2011   

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej, KUL, 14.12.2011. Referat: Profesor Michał Siedlecki: między nauką a kulturą

  „Dwie gwiazdy, dwie drogi. Konopnicka i Orzeszkowa, – relacje różne”. Aktualności, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 3 marca 2011, Motta Orzeszkowej i Konopnickiej [z dr Joanną Lekan-Mrzewką]
 • Alternatywność i pluralizm współczesności a uniwersalizm chrześcijański, KUL, Instytut Kulturoznawstwa, 11-12 maja 2011, Sztuka jako alternatywna forma wyrażania duchowości
 • Taniec w literaturze polskiej [konferencja międzynarodowa], Uniwersytet Gdański, 25 listopada 2011, Franciszka Siedleckiego przygody z tańcem. Uwagi na marginesie jego publicystyki.

 

Konferencje wcześniejsze

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2015, godz. 19:03 - Urszula Jańczyk