Prace organizacyjne

 

 

1. Kierownik Katedry Teorii i Sztuki (2009 – 2011), Instytut Kulturoznawstwa na Wydziale Filozofii KUL

 

2. Kierownik Katedry Literatury Modernizmu (2011 – 2014) na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL

 

3. Dyrektor Ośrodka Badań nad Twórczością CK Norwida KUL (od 2013)

 

4. Członek Senackiej Komisji Wydawniczej w r. akad. 2011/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Urszula Jańczyk
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2015, godz. 20:29 - Urszula Jańczyk