2015

 • Adam Prot Asnyk w: Wielcy Polacy z Królestwa Kongresowego i zaboru pruskiego, pod red. J. Marciak-Kozłowskiej, Białystok 2015, s. 219-226.

 • Wstęp do Pism wszystkich Bolesława Prusa, w: B. Prus, Pisma wszystkie pod red. B.K. Obsulewicz, [Seria A.] Humoreski, nowele, opowiadania, t. I: 1864–1874, oprac. T. Żabski, E. Lubczyńska – Jeziorna, A. Kuniczuk-Trzcinowicz, H. Kubicka, Warszawa-Lublin 2014, s. 5-8.

 • B. Prus, Pisma wszystkie pod red. B.K. Obsulewicz, [Seria A.] Humoreski, nowele, opowiadania, t. I: 1864–1874, oprac. T. Żabski, E. Lubczyńska – Jeziorna, A. Kuniczuk-Trzcinowicz, H. Kubicka, Warszawa-Lublin 2014.

 • Bolesław Prus, Pisma wszystkie pod red. B.K. Obsulewicz, [Seria G.] Notatki twórcze, t. I Notatki „lubelskie”, oprac. A. Martuszewska, M. Kreft-Świetlik, Warszawa-Lublin 2014.

   

 

2014

 • Krótkie rozprawy o modernizmie, pod red. B. Obsulewicz, P. Bordzoła, Lublin 2014.

 • Zygmunt Gloger i Litwa, [Zygmuntas Glogeras ir Lietuva], w: Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie. Litewsko-polskie związki naukowe i kulturowe. Monografia zbiorowa [Kalbų ir literatūrų funkcionavimas Lietuvoje. Lietuvių-lenkų moksliniai ir kultūriniai ryšiai], pod red. M. Dawlewicza, I. Fedorowicz, A. Kaledy, Wilno 2014, s. 330 – 342.

 • Zygmunt Gloger (1845-1910) z Jeżewa, w: Wielcy Polacy z Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich, pod red. J. Marciak-Kozłowskiej, Białystok 2013, s. 265-272.

 • Ksiądz księdza Zygmunta Chełmickiego, [w:] Postać księdza w literaturze, pod red. G. Głąba, S. Radziszewskiego, Radom 2014, s. 81-95.

 • „Trzech szkicach powieściowych z roku 1863” Michała Bałuckiego, „Niepodległość i Pamięć” [Czasopismo humanistyczne Muzeum Niepodległości w Warszawie] 2014, nr 1-2, s. 159-176.

 • „Echach muzycznych” Bolesława Prusa, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 2013, s. 163-178.

 • Wolska Maryla, [hasło w:] Encyklopedia katolicka, pod red. S. Wilka, t. XX, Lublin 2014, szp. 901.

 • Weyssenhoff Józef, [hasło w:] Encyklopedia katolicka, pod red. S. Wilka, t. XX, Lublin 2014, szp.399-400.

 • Urbanowska Zofia, [hasło w:] Encyklopedia katolicka, pod red. S. Wilka, t. XIX, Lublin 2013, szp. 1391

   

 

2013

 • Czy „miłość trwa nad nami”? O sensualności wierszy s. Marii od Jezusa Miłosiernego, karmelitanki bosej, w: Sensualność a religia w literaturze, pod red. Agnieszki Bielak, Lublin 2013, s. 95-116.

 • IV Księga Ezdrasza” w polskiej literaturze XIX wieku (E. Orzeszkowa oraz M. Konopnicka i S. Witwicki), „Roczniki Kulturoznawcze” 2013, nr 3, s. 31-49.

 • Epitafium ofiarom przesądów, czyli o „Michale Duniaku” Marii Konopnickiej, [w:] Ezoteryczne tropy w kulturze zachodu, pod red. R.T. Ptaszka, D. Sobieraj, Lublin 2013, s. 117- 130.

 • Michała Siedleckiego poszukiwanie autentyczności: między nauką a sztuką, w: Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej, pod red. A. Kawalec i W. Daszkiewicza, Lublin 2013, s. 229-241.

 • Nalepki na walizce i błoto. O motywach ulicy w „Henryku Flisie” Stanisława Antoniego Muellera, [w:] Ulica – Zaułek – Bruk. Z problematyki miasta w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku, pod red. K. Badowskiej i A. Janiak-Staszek, Łódź 2013, s. 39-61.

 • Ksiądz Zygmunt Chełmicki czyli o wyobraźni miłosierdzia na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Prekursorzy i twórcy chrześcijańskiej Europy. Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Augustynowi Eckmannowi, pod red. A. Łuki, A. Strycharczuk, Lublin 2013, s. 253-267.

 

2012

 • Dedykacje Orzeszkowej [w:] Sekrety Orzeszkowej, pod red. G. Borkowskiej, M. Rudkowskiej, I. Wiśniewskiej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012, s. 260-273.
 • Franciszka Siedleckiego przygody z tańcem, [w:] Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku, red. S. Karpowicz-Słowikowska i E. Mikiciuk, Gdańsk 2012, s. 321-333.

 

2011

 • Prus Bolesław [hasło w:] Encyklopedia Filozofii Polskiej praca zbiorowa,  t. 2, Lublin 2011, s. 424-427.
 • Orzeszkowa Eliza [hasło w:] Encyklopedia Filozofii Polskiej, praca zbiorowa,  t. 2, Lublin 2011, s. 284-286.
 • Kałakucki kogut. Misterium walki duchowej w prozie Marii Konopnickiej, [w:] Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze, pod red. A. Bielak, P. Nowaczyńskiego, Lublin 2011, s. 95-112.

 

Publikacje wcześniejsze 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2015, godz. 20:00 - Urszula Jańczyk