studia magisterskie

1987- 1995

filologia polska, Wydział Nauk Humanistycznych, KUL;

historia sztuki, Wydział Nauk Humanistycznych, KUL

1994

 

Praca magisterska: Świat poetycki Józefa Ruffera, 1994; prof. dr hab. Hanna Filipkowska

 

studia doktoranckie

1996-2000

WNH, KUL

 

  Praca doktorska: Rzymscy bohaterowie Elizy Orzeszkowej, promotor: prof. dr hab. Stanisław Fita; recenzenci: ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann (KUL), prof. dr hab. Józef Bachórz (UG)
2009 Praca habilitacyjna: „Nieobałamucona” wrażliwość. Pisarze okresu pozytywizmu o filantropii i miłosierdziu, 2009, recenzenci:  prof. dr hab. Grażyna Borkowska IBL PAN, prof. dr hab. Barbara Bobrowska (UKSW), prof. dr hab. Bogdan Mazan (UŁ) i prof. dr hab. Tomasz Sobieraj (UAM).
2010

uzyskanie tytułu profesora nadzwyczajnego, prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek (KUL)

 

2009-2011

Kierownik Katedry Teorii Kultury i Sztuki, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Filozofii KUL

od 2011

Kierownik Katedry Teorii Kultury i Sztuki, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych KUL

od 2013

Dyrektor Ośrodka Badań nad Twórczością Cypriana Norwida

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2015, godz. 20:26 - Urszula Jańczyk