2014

 1. Wykład prof. dra hab. Grzegorza Leszczyńskiego (UW) pt. "Kto ty jesteś?" - Literatura w poszukiwaniu tożsamości współczesnego młodego pokolenia (17.01.2014 r.) – uczestnictwo
 2.  Wykład dr Sylvii Liseling-Nilsson pt. System kształcenia dzieci i młodzieży w Szwecji (7.03.2014 r.) – uczestnictwo
 3.  Ogólnopolska interdyscyplinarna studencko-doktorancka konferencja pt. „Kreatywność językowa w komunikowaniu (się)”, 25–26 marca 2014 r. Łódź, uczestnictwo i referat (25.03.2014 r.): Co ma wpływ na kreatywność językową uczniów gimnazjum w edukacji polonistycznej?
 4. Wykład prof. dr hab. Grażyny Borkowskiej pt. Nałkowska mityczna - o "Niecierpliwych". Nowe odczytanie lektury (28.03.2014 r.) – uczestnictwo
 5. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji pod hasłem FRAZEOLOGIZMY, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 21-22 maja 2014 roku, uczestnictwo i referat (21.05.2014r.): Frazeologizmy we współczesnym języku uczniów gimnazjum i w edukacji polonistycznej
 6. Wykład otwarty Tomasza Krakowskiego pt. Szkolnictwo żydowskie - tradycja i współczesność (23.05.2014 r.) – uczestnictwo
 7. Panel ekspercki pt. Badania nad środowiskiem cyfrowym i tematyką żydowską w nauczaniu języka polskiego z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (26.05.2014r.) – uczestnictwo
 8. Panel ekspercki pt. Badania nad kształtowaniem kompetencji analityczno-interpretacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym i procesem historycznoliterackim na lekcjach języka polskiego z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (27.05.2014 r.) - uczestnictwo
 9. Konferencja naukowa „Działania na tekście”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Wrocławski, 3-5 września 2014 r. Lublin, uczestnictwo i referat (04.09.2014 r.): Kształcenie kompetencji tekstotwórczej w zakresie wypowiedzi pisemnych uczniów gimnazjum w edukacji polonistycznej
 10. Konferencja naukowa „V GLOSA DO LEKSYKOGRAFII”, Uniwersytet Warszawski, 18-19 września 2014 r. Warszawa, uczestnictwo i referat (18.09.2014r.): Słowniki gwary młodzieżowej na tle współczesnych przemian językowych uczniów gimnazjum.

2013

 1. Panel ekspercki pt. Badania nad indywidualizacją polonistycznego procesu dydaktycznego oraz czytelnictwem gimnazjalistów z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 4.01.2013 r.) – uczestnictwo
 2. Panel ekspercki pt. Badania nad aktywnością sieciową polonistów oraz wielokulturowością w edukacji polonistycznej gimnazjalistów po  roku 2009 z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 11.01.2013 r.) - uczestnictwo
 3. Panel ekspercki pt. Badania nad edukacją kulturalną w gimnazjum oraz odbiorem pozaliterackich tekstów kultury z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 18.01.2013 r.) - uczestnictwo
 4. Wykład otwarty prof. dr. hab. Krzysztofa Konarzewskiego (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach) pt. Osiągnięcia szkolne polskich trzecioklasistów w perspektywie międzynarodowej (badania TIMSS i PIRLS 2011) (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 18.01.2013 r.) - uczestnictwo
 5. Panel ekspercki pt. Badania nad narracją plastyczną podręczników polonistycznych i ich recenzowaniem z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 25.01.2013 r.)  - uczestnictwo
 6. Wykład otwarty dr Ewy Nowel (UAM) pt. Poznawanie i poznanie w warunkach tymczasowej adekwatności. Sytuacja autora tekstu metodycznego (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 1.03.2013 r.) - uczestnictwo
 7. Ogólnopolskie Seminarium z cyklu Badania i polityka edukacyjna na temat: Reaktywacja klasyki w szkole. Biblia i antyk, czyli pytania o fundamenty (Katowice, 05.-06. 03.2013) - uczestnictwo
 8. Ogólnopolska konferencja naukowa "e-polonistyka 3" (11-12 kwietnia 2013 r.) zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL we współpracy z Wydawnictwami Pedagogicznymi i Szkolnymi – uczestnictwo i prowadzenie czata.
 9. Wykład otwarty dr. hab. Ryszarda Waksmunda prof. UWr pt. Literatura dziecięca - jej specyfika, tendencje rozwojowe i metody badania (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 19.04.2013 r.) - uczestnictwo
 10. Warsztaty glottodydaktyczne prowadzone przez dr Lilianą Madelską pt. Wspomaganie rozwoju językowego dzieci wielojęzycznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 17.05.2013r.) - uczestnictwo
 11. Wykład otwarty dr Liliany Madelskiej pt. Wspomaganie rozwoju językowego dzieci wielojęzycznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 17.05.2013r.) - uczestnictwo
 12. V Humanistyczny Wiatr od Morza. Międzynarodowa konferencja naukowa „Mężczyzna w kulturze” (6-8.06.2013 r.) organizowany przez Instytut Filologii Polskiej Akademii Pomorskiej w Ustce; uczestnictwo i referat (08.06.2013r.): Język mężczyzn, język kobiet – różnice i podobieństwa.
 13. 2 Kongres Edukacji Polskiej. Współpraca, odpowiedzialność, autonomia (Warszawskie Centrum EXPO XXI, Warszawa 15-16.06.2013r.) - uczestnictwo
 14. Panel ekspercki pt. Badania nad procesem przygotowywania uczniów do egzaminu gimnazjalnego oraz kompetencjami tekstotwórczymi gimnazjalistów z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (17.06.2013r.) – uczestnictwo i referat: Narzędzia empirycznych badań jakościowych kompetencji tekstotwórczych gimnazjalistów.
 15. Panel ekspercki pt. Badania nad obecnością literatury polskiej powstałej w Izraelu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum i liceum po roku 2009 oraz odbiorczych kompetencji komunikacyjnych w szkole ponadgimnazjalnej i na egzaminie maturalnym z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych – uczestnictwo
 16. Otwarte Seminarium Doktoranckie Monitorowanie zmian w polskim systemie egzaminowania (Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą 23.06.2013r.) – uczestnictwo
 17. Uroczyste spotkanie słuchaczy oraz wykładowców komponentu dydaktycznego realizowanego w ramach studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska inaugurujące nowy rok akademicki 2013/1014. Podczas uroczystości wykład Na pograniczu epok. O pisarskiej tożsamości Janiny Porazińskiej klasyka literatury dziecięcej wygłosiła dr hab. Bożena Olszewska prof. UO (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 27.09.2013r.) – uczestnictwo
 18. Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska (Dom Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą 30.09.2013r.) – uczestnictwo.
 19. Konferencja „OGÓLNOPOLSKIE BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW 2013 – CZEGO DOWIEDZIELIŚMY SIĘ O UMIEJĘTNOŚCIACH UCZNIÓW I SZKOLE”, 24.10.2014 r. Warszawa - uczestnictwo
 20. Ogólnopolska konferencja studencko – doktorancka pt. „Oddzieleni...Problemy w komunikacji międzyludzkiej” 6 – 7 listopada 2013 r. Kielce, uczestnictwo i referat (7.11.2013 r.): Czy możemy mówić o barierach komunikacyjnych w edukacji? – kilka słów o kompetencji komunikacyjnej gimnazjalistów.
 21. I Ogólnopolska Konferencja z cyklu Literatura i język w świecie ponowoczesnym, pod hasłem Postęp techniczny a język i literatura, 18-19 listopada 2013 r. Gorzów Wielkopolski, uczestnictwo i referat (18.11.2013 r.): Wpływ komunikacji elektronicznej na kształcenie kompetencji tekstotwórczej, w zakresie wypowiedzi pisemnych, uczniów szkół ponadpodstawowych.

2012

 1. Uroczyste spotkanie słuchaczy oraz wykładowców komponentu dydaktycznego realizowanego w ramach studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska inaugurujące nowy rok akademicki 2012/2013 (28 września 2012 r.). Podczas uroczystości wykład "Respektowanie opinii autorytetów czy całkowita niezależność od nich?" wygłosiła prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska (UMCS) - uczestnictwo
 2. Spotkanie metodologiczne wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska (Dom Pracy Twórczej KUL Kazimierz Dolny nad Wisłą 25 września 2012 r.)

 

2009           

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,e-polonistyka 2” (3-4 grudnia 2009 r.) zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej – uczestnictwo

 

2008

 1. Ogólnopolska Konferencja Narodowa „Edukacja polonistyczna w dobie reform (1998-2008). Próba bilansu” (26-27 listopada 2008 r.) zorganizowana przez katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL - uczestnictwo
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015, godz. 20:06 - Agnieszka Karczewska