Dydaktyka nauczania języka polskiego i literatury, literatura i kultura polskiego oświecenia, psychologia rozwojowa, pedagogika, muzykoterapia, komunikacja interpersonalna, sprawność i poprawność językowa, kultura antyczna, literatura i poezja najnowsza

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2012, godz. 18:08 - Aleksandra Dziak