Studia licencjackie z filologii polskiej

(2007-2010) 

 

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Tytuł licencjata

(2010)

na podstawie pracy: Bajki polityczne Juliana Ursyna Niemcewicza napisana pod kierunkiem dra hab. Romana Doktóra (prof. KUL)

 

Studia magisterskie z filologii polskiej

(2010-2012)

 

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Mgr filologii polskiej

(2012) 

 

na podstawie pracy: Przesądy, magia i demonologia w literaturze

i kulturze polskiego oświecenia. Literackie teksty kultury w świetle nowej podstawy programowej pod kierunkiem dra hab. Romana Doktóra (prof. KUL)

 

Studia doktoranckie

(2012- )

 

Komponent dydaktyczny stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Szkolenia z zakresu zarządzania badaniami edukacyjnymi (2012-2013)

Instytut Badań Edukacyjnych

Studia podyplomowe.

Pedagogika specjalna – Oligofrenopedagogika

(2014-2015)

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

Kurs kwalifikacyjny. 

Arteterapia. Terapia sztuką dla dzieci i młodzieży

(2015)

 

ISKRA Edukacja, Animacja, Szkolenia Lublin

Szkolenie kwalifikacyjne. Choreoterapia. Terapia tańcem – innowacyjna metoda pracy z grupą

(2015)

 

ISKRA Edukacja, Animacja, Szkolenia Lublin

Studia podyplomowe.

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej

(2015)

 

 

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015, godz. 20:05 - Agnieszka Karczewska