1. Józef Czechowicz – biografia – twórczość – epoka, na przykładzie francuskiego podręcznika do literatury, „Język Polski w Liceum”2013/2014, nr 3, s. 81-91.
  2. Język mężczyzn, język kobiet – różnice i podobieństwa, [w:] Mężczyzna w literaturze i kulturze, red. Grażyna Różańska, Pruszcz Gdański – Słupsk 2014, s. 349-358.
  3. Józef Czechowicz – biografia – twórczość – epoka, na przykładzie francuskiego podręcznika do literatury, „Język Polski w Liceum”2013/2014, nr 3, s. 81-91.
  4. Język mężczyzn, język kobiet – różnice i podobieństwa, [w:] Mężczyzna w literaturze i kulturze, red. Grażyna Różańska, Pruszcz Gdański – Słupsk 2014, s. 349-358.
  5. Czy możemy mówić o barierach komunikacyjnych w edukacji? – kilka słów o kompetencji komunikacyjnej gimnazjalistów, [w:] Komunikacja niełatwa czyli o tym, co przeszkadza w skutecznym porozumiewaniu się, red. naukowa A. Rosińska-Mamej, J. Senderska, Kraków 2014, s. 231-238.
  6. Wpływ komunikacji elektronicznej na kształcenie kompetencji tekstotwórczej, w zakresie wypowiedzi pisemnych, uczniów szkół ponadpodstawowych, [w:] Komunikacja w stechnicyzowanym świecie, red. naukowa B. Walczak, A. A. Niekrewicz, J. Żurawska-Chaszczewska, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 315-322.
  7. Co ma wpływ na kreatywność językową uczniów gimnazjum w edukacji polonistycznej?, [w:] Kreatywność językowa w komunikowaniu (się), pod red. Burskiej, B. Cieśli, Łódź 2014 r., s. 247-257.
  8. The methodology of research on textual competence of gymnasium students, [w:] Methodological Studies in Education of Polish Language and Literature, ed. S.J. Żurek, Lublin 2014, s. 231-253.
  9. Wykłady otwarte [w:] Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska, red. Kalwiński, Kasperek, Kopacz, Suszek, Żurek, Lublin 2014, s. 37-47.

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015, godz. 20:08 - Agnieszka Karczewska