2015

 

  • Nasi Mistrzowie. Irena Winkler-Leszczyńska, red. Z. Gałecki, Lublin 2015, ss. 66.
  • Irena Winkler-Leszczyńska – dialektolog, historyk języka, dydaktyk, w: Nasi Mistrzowie. Irena Winkler-Leszczyńska, red. Z. Gałecki, Lublin 2015, s. 9-22.
  • O nazwach ulic w małych miejscowościach, w: Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905-1997), red. F. Czyżewski, M. Olejnik, A. Pihan-Kijasowa, Lublin-Włodawa 2015, s. 173-180.

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2015, godz. 14:12 - Małgorzata Nowak-Barcińska