2015

 

  • Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych i onomastycznych. W 110 rocznicę urodzin Prof. Władysława Kuraszkiewicza, Włodawa, Wola Uhruska,19-20 VI 2015 (organizatorzy: Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział w Lublinie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej; referat: O rekonstruowaniu gwar ruskich na południowym Podlasiu).

 

 

 

Konferencje wcześniejsze

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2015, godz. 14:14 - Małgorzata Nowak-Barcińska