studia magisterskie

1971-1976

filologia polska, WNH, KUL

1976

 

praca magisterska: Wahania i zmiany w odmianie i rodzaju gramatycznym nazw miejscowych (głównie południowopodlaskich), prowadzący - prof. dr hab. Marian Kucała

 

doktorat


WNH, KUL
1989

praca doktorska: Stopniowanie przymiotników i przysłówków w historii języka polskiego, promotor – prof. dr hab. Marian Kucała, recenzenci: prof. dr hab. Wojciech R. Rzepka, prof. dr hab. Tadeusz Brajerski

 

dodatkowo

 

1990-1992

Międzynarodowa Szkoła Ukrainistyki w Kijowie (Міжнародна школа україністики у Києві)

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2011, godz. 08:16 - Agata Poręba