Zainteresowania naukowe

językoznawstwo polskie i słowiańskie, historia języka polskiego (morfologia i leksykologia historyczna, onomastyka, dialektologia) i innych języków słowiańskich, kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie, zwłaszcza ukraińskie i białoruskie, kultura Słowian

 

 

Hobby

muzyka (blues, rock and roll, folk), podróże krajoznawcze

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2011, godz. 08:22 - Agata Poręba