2011

  • „Humanistas”. Projects of Humanist Antropology w: Humanism in Polish Culture, ed. by A. Nowicka-Jeżowa, W. Pawlak, P. Urbański, Peter Lang, Frankfurt am Main 2011, s. 59-76. 
  • Konwencja jako źródło awangardy. Uwagi o nowatorstwie dawnych poetyk, „Roczniki Humanistyczne” 59 (2011), z. 1, s. 6-17. 
  • „Poeta imitatore czy poeta facitore”? Późnorenesansowe, włoskie dyskusje o mimesis, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2011 [tekst w druku, ss. 18].

 

Publikacje wcześniejsze

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2011, godz. 21:28 - Agata Poręba