Zainteresowania naukowe
estetyka, poetyka i retoryka wieków dawnych; rozwój europejskich doktryn estetycznych (zwłaszcza kształtowanie się wczesnonowożytnych koncepcji mimetyzmu literackiego i pikturalnego); polsko-włoskie powinowactwa kulturowe

Hobby
muzyka klasyczna, malarstwo

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2011, godz. 21:26 - Agata Poręba