2010-2011 zajęcia zlecone w Instytucie Polonistyki UKSW (ćwiczenia z poetyki, teorii literatury oraz historii literatury staropolskiej) oraz w Instytucie Kulturoznawstwa UKSW (warsztat kulturoznawcy, sztuka w komunikacji kulturowej)

 

2005-2007 ćwiczenia z historii literatury staropolskiej i analizy dzieła literackiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2011, godz. 21:34 - Agata Poręba