studia magisterskie

2000-2005

 

IFP, WNH, KUL

2004-2005

 

(wybrane zagadnienia) IHS, WNH, KUL

 

 

2005

 

praca magisterska:  Estetyka cudowności w „Jerozolimie wyzwolonej” Tassa-Kochanowskiego, promotor: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz

 

studia doktoranckie 

2005-2010

WNH, KUL
2010

 

praca doktorska w zakresie literaturoznawstwa:  Kategorie enargei i energei w refleksji teoretycznej i literaturze polskiego baroku, promotor: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, recenzenci: prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, prof. dr hab. Adam Karpiński

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2011, godz. 21:17 - Agata Poręba