oraz Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej
 
 

Adres służbowy: 

Wydział Nauk Humanistycznych KUL
Instytut Filologii Polskiej;
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego;
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; tel. (081) 4454309

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2021, godz. 12:47 - Magdalena Marzec-Jóźwicka