Studia z filologii polskiej
(1979-1985)
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Mgr filologii polskiej
(1985)
na podstawie pracy: Teoria opery w polskich poetykach XIX wieku (prowadzący: prof. dr hab. Lech Ludorowski)

Egzaminator egzaminu z zakresu przedmiotów humanistycznych w gimnazjum

(2005)

 
Interdyscyplinarne Podyplomowe
Studia Humanistyczne
(2002-2003)
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
(2005-2006)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Studia doktoranckie
(2006-2008)

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Doktor nauk humanistycznych (2008)

 

na podstawie pracy: Modele gatunkowe kołysanki w literaturze polskiej, żydowskiej i polsko-żydowskiej przełomu XIX i XX wieku  (promotor: dr hab. S. J. Żurek, prof KUL; recenzenci: dr hab. Eugenia Prokop-Janiec - Uniwersytet Jagielloński, dr hab. Jakub Malik, prof. KUL)

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

(2014)

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2015, godz. 19:09 - Agnieszka Karczewska