2019

 • Syjonizm jako źródło żydowskich organizacji młodzieżowych w II Rzeczypospolitej, [w:]  Żydzi Wschodniej Polski. Seria VII: Między Odessą a Wilnem: Wokół  idei syjonizmu,  red. Jarosław Ławski, Ewelina Feldman-Kołodziejuk, Białystok 2019, s. 35-58.
 • Emancypacyjny projekt Malwiny Meyersonowej. Wokół recepcji dwóch powieści, "Pamiętnik Literacki",  Rocznik CX, zeszyt 2/2019, s. 155-170.
 • Meyerson (Meyersohn) Malwina (Małka), [w:] Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon, red. A. Kopciowski, A. Trzciński, S. J. Żurek, M. Adamczyk-Garbowska, TN KUL, Lublin 2019, s. 192-194. [współautor: S. J. Żurek].
 • Podróż z Jakubem Frankiem - "Księgi Jakubowe" Olgi Tokarczuk [w:] "Iudaica Russica" 2019/1, red. Mirosława Michalska-Suchanek, Agnieszka Lenart, Wydawnictwo UŚ, s.84-102.
 • Skok barbarzyńcy, który poczuł Boga! – „U brzegów jazzu” Leopolda Tyrmanda, [w:] Jazz w kulturze polskiej, red. R. Ciesielski, Zielona Góra 2019, s. 43-61.

 

2018

 • "La Sankta Biblio" Ludwika Zamenhofa, [w:] Żydzi Wschodniej Polski, Seria VI: Żydzi białostoccy od początków do 1939 roku, red. J. Ławski, K. K. Pilichiewicz, A. Wydrycka, Białystok 2018, s. 199-217.
 • Malwina Meyersonowa - życie i twórczość w służbie społeczeństwa, [w:] Lublin w kulturze, kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności, red. Piotr Dymmel, Robert Jop, Lublin 2018, s. 469-479.
 • Waleria Marrené o kwestii żydowskiej w powieści współczesnej, [w:] "Iudaica Russica" 2018/1, red. Mirosława Michalska-Suchanek, Agnieszka Lenart, Wydawnictwo UŚ, s. 76-87.

 

 

2017

 • "Krasnoludków światek żwawy..." - zapomniana twórczość Fryderyki Lazarusówny, [w:] Twórczość literacka kobiet dla dzieci i młodzieży - studia i szkice, red. Beata Walęciuk-Dejneka, Siedlce 2017, s. 45-69.  
 • "Bracia! Ilu nas jest, podajmy sobie ręce, a zmurszała warownia runie bezpowrotnie..." - postulatywny charakter twórczości Malwiny Meyersonowej, [w:] Wymiary tolerancji w literaturze lat 1864-1914, red. Magdalena Kłosińska, Anna Kowalczyk, Magdalena Leśniewska, Izabela Poniatowska, Anna Wietecha, Warszawa 2017, s.189-208.

 • Podróż do świętego czasu Sądnego Dnia według Adolfa Rudnickiego, [w:] Żydzi Wschodniej Polski. Seria V. W kręgu judaizmu, red. Jarosław Ławski, Iwona E. Rusek, Białystok 2017, s. 257-276.

 • Podróżopisanie Anny Frajlich, [w:] Inny w podróży. Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku, red. M. Rabizo-Birek, O. Weretiuk, M. Zatorska, Rzeszów 2017, s. 144-158.
 • Pod niebem tożsamości życia i śmierci... Jak rozmawiać z uczniami o doświadczeniach z czasów wojny, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka/ Dydaktyka Polonistyczna” (ISSN: 1643-0484), s. 72-85.         

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2020, godz. 18:36 - Magdalena Marzec-Jóźwicka