1. Udział w seminarium dla nauczycieli: „Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie" (Lublin 15-17.11.2001) organizowanym przez Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN", American Association for Polish-Jewish Studies.
  2. Sekretarz międzynarodowego programu badawczego „Literatura polsko- żydowska i jej kulturowe konteksty. Stan i perspektywy badań" (Lublin - maj 2008).
  3. Konferencja naukowa „Etyka nauczyciela”, Lublin 09-10.06.2009 r. (Instytut Jana Pawła II KUL, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów klanza, Kuratorium Oświaty w Lublinie).
  4. Konferencja naukowa „E-polonistyka 2”, Lublin 03-04.12.2009 r. (Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza).
  5. Organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej dla studentów, doktorantów i nauczycieli języka polskiego pod hasłem Portret ucznia i nauczyciela polonisty XXI wieku (22.05.2015r.) w ramach działań Koła Dydaktyków Polonistów KUL.
 


Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2016, godz. 13:44 - Agnieszka Karczewska