Nasi pracownicy otrzymali granty finansowane z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Agata Błachnio pt.„Rola pola elektromagnetycznego w związku między uzależnieniem od telefonów komórkowych i funkcjonowaniem emocjonalnym i aktywnością fizyczną"

Aneta Przepiórka pt. „Bycie ofiarą i agresorem. Uwarunkowania psychologiczne cyberbullyingu a problematyczne korzystanie z portali społecznościowych i satysfakcja z rodziny w roli moderatorów"

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Małgorzata Bąk
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2020, godz. 13:59 - Małgorzata Bąk