Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

mgr inż. Iwona Roman

e-mail: iwonaroman@kul.lublin.pl

 

 

Specjalista ds. PPOŻ.

mgr inż. Leszek Małocha

e-mail: lmalocha@kul.lublin.pl

 

Specjalista ds. obrony cywilnej 

Arkadiusz Wszoła

e-mail: wszolaarek@kul.lublin.pl

 

Specjalista ds. BHP

mgr Magda Majewska 

e-mail:  mmajewska@kul.pl

 

Starszy inspektor ds. BHP

mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska 

e-mail: sylwia.fedorowicz@kul.pl

 

 

 

 

Kontakt:

 

Collegium Jana Pawła II, pok. C-324 A

 tel.  81/ 445 42 68,  e-mail: bhp@kul.pl

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2019, godz. 15:24 - Iwona Roman