Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

mgr inż. Iwona Roman

e-mail: iwonaroman@kul.lublin.pl

 

 

Specjalista ds. ppoż.

mgr inż. Leszek Małocha

e-mail: lmalocha@kul.lublin.pl

 

Specjalista ds. obrony cywilnej

Arkadiusz Wszoła

e-mail: wszolaarek@kul.lublin.pl

 

Specjalista ds. bhp

mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska 

e-mail: sylwia.fedorowicz@kul.pl

 

Inspektor ds. bhp

mgr Piotr Kucewicz

e-mail: piotrkucewicz@kul.pl

 

 

 

 

Kontakt:

 

Collegium Jana Pawła II, pok. C-325 A

 tel.  81/ 445 42 68,  e-mail: bhp@kul.pl

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 22.08.2019, godz. 10:36 - Iwona Roman