Regulacje wewnętrzne

 

 

Zarządzenie Rektora KUL z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przydziału odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników KUL

 

Zarządzenie Rektora KUL z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr ROP-01-01-73/19 Rektora KUL z dnia 28.08.2019 r. w sprawie przydziału odzieży obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

 

Załącznik nr 1 -  tabela norm przydziału środków bhp dla pracowników KUL

 

Zarządzenie Rektora KUL z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie przydziału środków higieny osobistej dla pracowników KUL oraz stawek ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

 

Zarządzenie Rektora KUL z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych

 

Zarządzenie Rektora KUL z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych

 

Zarządzenie Rektora KUL z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy oraz wprowadzenia Instrukcji przeprowadzania badania stanu trzeźwości pracowników KUL:

 

 

Zarządzenie Rektora KUL z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie KUL

 

 

Zarządzenie Rektora KUL z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania wypadków przy pracy

 

 

Zarządzenie Rektora KUL z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach wypadków studentów i doktorantów w Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II

 

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona