Dział Inwestycji i Remontów

INFORMACJE OGÓLNE

 

Dział Inwestycji i Remontów wchodzi w skład Struktury Organizacyjnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i podlega Prorektorowi ds. Administracji.

 

Inwestycje rozpoczęte i obecnie realizowane:

- Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz do potrzeb użytkowników budynku Biblioteki KUL przy ul. Chopina 27 w Lublinie. Aktualnie w realizacji. 

- Przebudowa budynku Gmachu Głównego, w tym dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, przebudowa Auli im. kardynała Stefana Wyszyńskiego - I Etap. Aktualnie w realizacji.

- Przebudowa budynku Gmachu Głównego, w tym dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, przebudowa Auli im. kardynała Stefana Wyszyńskiego - I Etap. Aktualnie w realizacji.

- Budowa klimatyzacji w budynkach KUL. Aktualnie w realizacji.

- Przebudowa budynku ICBN do potrzeb medycyny. Aktualnie w realizacji.

- Kompensacja mocy biernej w punktach odbioru energii elektrycznej. Aktualnie w realizacji.

 

 

Inwestycje w przygotowaniu:

- Przebudowa węzła cieplnego w Domu Studenta przy ul. Niecałej 8 w Lublinie. Planowana realizacja robót budowlanych w 2024 r.

- Przebudowa budynku Kolegium Jana Pawła II wraz z poprawą efektywności energetycznej. Planowana realizacja w latach 2024-2026. Planowane zamówienie dokumentacji projektowej w 2024 r.

- Budowa domu studenta wraz z rewitalizacją kampusu przy ul. Konstantynów - planowana realizacja w latach 2024-2026. Planowane zamówienie dokumentacji projektowej w 2024 r. 

- Budowa budynku dydaktycznego dla kierunków medycznych - planowana realizacja w latach 2024-2026. Planowane zamówienie dokumentacji projektowej w 2024 r. 

- Budowa monitoringu wizyjnego w domach studenta KUL. Planowana realizacja w 2024 roku.

 

Remonty rozpoczęte i obecnie realizowane:

 

 

Remonty w przygotowaniu:

- Remont dachu hali sportowej (zamówienie dokumentacji projektowej),

- Prace remontowe malarskie,

- Prace remontowe związane z renowacją parkietów,

- Remont schodów wejściowych do budynku Kolegium Jana Pawła II,

- Remont ścian szczytowych oraz maskownic okien na XI piętrze w budynku Kolegium Jana Pawła II,

- Remont balkonów na VI piętrze budynku Kolegium Jana Pawła II,

- Remont pomieszczeń w budynku Męskiego Domu Studenta przy ul. Konstantynów w Lublinie,

- Remont schodów wejściowych do budynku ICBN,

_Remont elewacji zewnętrznej i ogrodzenia Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym.

 

Inwestycje i remonty zrealizowane i zakończone (od 2013 r.):

- Wykonanie adaptacji pomieszczeń czytelni i pracowni teologicznej w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" - dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2013-2014).

- Przebudowa drogi przeciwpożarowej i wewnętrznej wraz z wykonaniem miejsc parkingowych przy Al. Racławickich - dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2013-2014).

- Dokończenie budowy oraz wyposażenie budynku naukowo-badawczego ICBN KUL. (2013-2015).

- Dokończenie budowy Centrum Transferu Wiedzy KUL - dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2013-2015).

- Przebudowa budynku Inżynierii Środowiska w Stalowej Woli, dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb laboratoriów - dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2013-2015).

- Dostosowanie układów pomiarowych energii elektrycznej do zasady TPA - dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2014).

- Wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu oraz dostosowaniu do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej parkingów podziemnych w zespole budynków dydaktycznych Collegium Jana Pawła II KUL mieszczących się przy Al. Racławickich 14 w Lublinie - dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2014-2015).

- Regulacja sieci ciepłowniczej niskoparametrowej zasilającej w ciepło budynki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie wraz z przebudową zespołu pompowego pomp obiegowych c.o. - dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2014-2015).

- Remont i przebudowa istniejących pomieszczeń Instytutu Ochrony Środowiska do potrzeb zwierzętarni Konwencjonalnej Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN przy ul. Konstantynów 1F w Lublinie w ramach realizacji projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL". (2014-2015).

- Budowa instalacji gazów technicznych oraz budowa monitoringu wizyjnego budynku ICBN przy ul. Konstantynów 1J w Lublinie w ramach realizacji projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" - dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2015).

- Dokumentacja projektowa dostosowania budynku dydaktycznego Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu przy ul. Konstantynów 1H w Lublinie do obowiązujących przepisów p. poż. (2015).

- Dostosowanie budynku akademika żeńskiego przy ul. Konstantynów 1D do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2014-2017).

- Remont elewacji budynku Gmachu Głównego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. (2015).

- Dostosowanie budynku Kolegium Jana Pawła II do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. (2015-2016).

- Przebudowa istniejącego układu automatyki samoczynnego załączania rezerwy w stacji K-771 przy Al. Racławickich 14 - dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2015-2016).

- Dostosowanie kompleksu budynków KUL przy Al. Racławickich do potrzeb osób niepełnosprawnych - dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2015-2017).

- Dokończenie rozbudowy i modernizacji Biblioteki Uniwersyteckiej KUL przy ul. Chopina 27 w Lublinie (w tym wykonanie windy osobowej i towarowej dla potrzeb magazynowych, wymiana głównej windy w budynku biblioteki na dostosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz dokończenie elewacji budynku) - dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2015-2017).

- Budowa ogrodzenia przy Konwikcie Księży Studentów KUL od ul. Akademickiej. (2016).

- Dokumentacja projektowa dostosowania Domu Pracy Twórczej KUL do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych. (2016-2017).

- Budowa obiektów sportowych obejmująca halę do tenisa ziemnego z czterema kortami, halę z boiskiem wielofunkcyjnym oraz budynek obsługi z dwoma boksami do gry w squasha, szatniami i toaletami. Wszystkie obiekty są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. (2016-2017).

- Dokumentacja projektowa i roboty budowlane związane z przebudową kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej (odwodnienie posesji KUL przy ul. Spokojnej). (2017-2019).

- Remont instalacji elektrycznej w Akademiku Męskim przy ul. Konstantynów 1B. (2016-2017).

- Remont parkietu w hali sportowej (cyklinowanie, malowanie linii i lakierowanie). (2017).

- Dokumentacja projektowa remontu dróg i chodników na posesji przy ul. Konstantynów. (2017)

- Remont pomieszczenia magazynowego w piwnicy Żeńskiego Domu Studenta przy ul. Konstantynów 1 D. (2017).

- Remont klatki schodowej w budynku Żeńskiego Domu Studenta przy ul. Konstantynów 1D. (2017).

- Remont Kościoła Akademickiego obejmujący wnętrze kościoła, remont organów, renowację polichromii. (2017-2018).

- Przebudowa budynku Konwiktu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – roboty budowlane. (2017-2018).

- Remont pomieszczeń dla Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych KUL. (2018).

- Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w budynku Biotechnologii – roboty budowlane. (2018).

- Przebudowa rozdzielni średniego napięcia w stacjach transformatorowych K-681 i K-990 przy ul. Konstantynów w celu zwiększenia pewności zasilania obiektów KUL – roboty budowlane. (2018).

- Adaptacja pomieszczenia CTW-02 do potrzeb teatrów – roboty budowlane. (2018).

- Remont komory ciepłowniczej na posesji przy ul. Konstantynów. (2018).

- Remont posadzki i schodów prowadzących do dziedzińca Gmachu Głównego. (2018).

- Remont kuchni i łazienek w Męskim Domu Studenta przy ul. Konstantynów 1B. (2018).

- Wykonanie tynków renowacyjnych w budynku Collegium Iuridicum. (2018).

- Remont pokrycia dachu w budynku KUL przy ul. Lwowskiej 120 w Tomaszowie Lubelskim. (2018).

- Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z dostosowaniem Gmachu Głównego do obowiązujących przepisów przeciw pożarowych wraz z przebudową auli kardynała Stefana Wyszyńskiego i auli Piusa X oraz instalacji wewnętrznych. (2018-2019).

- Remont lokali przy ul. Chopina 29 i Konstantynów 1C . (2018-2019).

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni w dziedzińcu posesji przy ul. Niecałej. 2018-2019).

- Wymiana okien na parterze elewacji budynku Kolegium Jana Pawła II. (2018-2019).

- Przebudowa I i II piętra budynku w kompleksie budynków Kolegium Jana Pawła II dla potrzeb katedr – dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2018-2019).

- Wykonanie przesuwnych ścian dźwiękoizolacyjnych w budynkach KUL (podział dużych sal wykładowych na mniejsze) – dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2018-2019).

- Oznakowanie kampusów KUL przy Al. Racławickich i przy ul. Konstantynów – projekt i roboty budowlane. (2018-2019).

- Przebudowa pomieszczeń w budynku Collegium Iuridicum do potrzeb dydaktycznych – projekt i roboty budowlane. (2018-2019).

- Przebudowa I piętra budynku Kolegium Jana Pawła II dla potrzeb konsolidacji bibliotek specjalistycznych – dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2018-2019).

- Budowa systemów bezpieczeństwa obiektów KUL  na posesjach KUL przy ul. Spokojnej, Niecałej, Chopina i ul. Konstantynów – roboty budowlane. (2019).

- Remont obróbek blacharskich w akademiku w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 6. (2019)

- Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Collegium Norwidianum. (2019).

- Przebudowa instalacji hydrantowej w budynku hali sportowej KUL. (2019).

- Wydzielenie pomieszczeń w budynku Kolegium Jana Pawła II. (2019).

- Remont oświetlenia w hali sportowej w Lublinie przy ul. Konstantynów 1G. (2020).

- Remont zjazdów z ulicy Konstantynów na posesje KUL. (2020).

- Remont kotłowni w budynku przy ul. Lwowskiej 120 w Tomaszowie Lubelskim. (2020).

- Remont wentylacji w budynku przy ul. Lwowskiej 120 w Tomaszowie Lubelskim. (2020).

- Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Żeńskiego Domu Studenta przy ul. Konstantynów 1D. (2020).

- Opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji i izolacji piwnic w budynku Męskiego Domu Studenta przy ul. Niecałej 8. (2020).

- Remont kanalizacji deszczowej w dziedzińcu Gmachu Głównego KUL przy Al. Racławickich 14. (2020).

 - Remont kanalizacji sanitarnej w budynku Męskiego Domu Studenta przy ul. Konstantynów 1B. (2020).

- Budowa oświetlenia boisk do siatkówki plażowej. (2020).

- Budowa Uniwersyteckiego Centrum Medialnego w budynku Gmachu Głównego. (2021).

- Budowa systemów bezpieczeństwa obiektów KUL – roboty budowlane w budynkach na posesji KUL przy Al. Racławickich. (2021).

- Remont dachu w budynku przy ul. Lwowskiej 80 w Tomaszowie Lubelskim. (2021).

- Budowa serwerowni w budynku CTW. Roboty budowlane w toku, (2021).

- Dostosowanie budynku Męskiego Domu Studenta przy ul. Konstantynów 1B w Lublinie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, (2021).

- Dostosowanie budynku Męskiego Domu Studenta przy ul. Niecałej 8 w Lublinie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Planowana realizacja w 2021 r.

- Dostosowanie budynku Żeńskiego Domu Studenta przy ul. Konstantynów 1A w Lublinie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, (2021).

- Dostosowanie budynku Żeńskiego Domu Studenta przy ul. Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, (2021).

- Dostosowaniu do obowiązujących przepisów p.poż. budynku WMiAK KUL przy ul. Konstantynów 1H w Lublinie, (2021).

- Przebudowa budynku Kolegium Jana Pawła II przy Al. Racławickich w Lublinie obejmująca wydzielenie pożarowe parteru od I piętra i przebudowę wentylacji oddymiającej, (2021).

- Roboty budowlane w trybie zaprojektuj i wybuduj polegające na budowie systemu kontroli dostępu w Żeńskim Domu Studenta przy ul. Konstantynów 1D w Lublinie, (2021).

- Roboty budowlane w trybie zaprojektuj i wybuduj polegające na wydzieleniu łazienek w budynku Konwiktu przy ul. I. Radziszewskiego 7 w Lublinie, (2021).

- Przebudowa budynku Domu Pracy Twórczej W Kazimierzu Dolnym w związku z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych, (2021).

- Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Żeńskim Domu Studenta przy ul. Konstantynów 1D, (2021).

- Remont dróg i chodników na posesji przy ul. Konstantynów, (2021 ).

- Remont izolacji w budynku przy ul. Ofiar Katynia nr 6a w Stalowej Woli. (2022).

- Przebudowa budynku dydaktycznego przy ul. Konstantynów 1F w Lublinie w celu utworzenia Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarstwa i położnictwa, (2022).

- Dostosowanie oświetlenia awaryjnego do obowiązujących przepisów w budynku Collegium Norwidianum, (2022).

- Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej oraz gospodarowania zielenią w kampusie KUL im. Księdza Antoniego Słomkowskiego w Lublinie, (2022).

- Remont schodów i wejścia głównego do budynku KUL przy ul. Lwowskiej 80 w Tomaszowie Lubelskim, (2022).

- Remont schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynkach KUL w Lublinie, (2022).

- Remont łazienek i kuchni w Żeńskim Domu Studenta przy ul. Konstantynów 1A w Lublinie, (2022-2023).

- Remont podłóg w Domu Studenta w Stalowej Woli, (2023).

- Remont podłóg w budynku dydaktycznym przy ul. Konstantynów 1H, (2023).

- Wymiana drzwi zewnętrznych w Męskim Domu Studenta przy ul. Konstantynów w Lublinie, (2023).

- Wymiana części okien w budynku Męskiego Domu studenta przy ul. Niecałej w Lublinie, (2023).

- Budowa doziemnej instalacji wodociągowej na posesji przy ul. Konstantynów,  (2023).

- Przebudowa parkingu, drogi i chodników wraz z budową nowych chodników i ścieżek oraz oświetleniem terenu na posesji przy ul. Konstantynów w Lublinie, (2023).

- Remont kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Chopina 29, (2023).

- Remont kominów w budynku dydaktycznym przy ul. Konstantynów 1F, (2023).

- Remont bocznych schodów w budynku KUL przy ul. Lwowskiej 80 w Tomaszowie Lubelskim, (2023).

- Remont schodów w budynku Biotechnologii KUL, (2023).

- Remont instalacji zimnej wody w budynkach KUL przy ul. Konstantynów w Lublinie, (2023).

- Remont rynien i dachu w budynku Męskiego Domu Studenta przy ul. Konstantynów w Lublinie, (2023).

- Remont pomieszczeń w budynku Kolegium Jana Pawła II, (2023).

- Przebudowa pomieszczeń w budynku CTW na kancelarię rektorską, (2023).

- Przebudowa budynku Dworku Staropolskiego, (2023-2024).

- Przebudowa budynku magazynu dla potrzeb biblioteki, (2023-2024).


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona