INFORMACJA W ZWIĄZKU Z CZASOWYM OGRANICZENIEM FUNKCJONOWANIA KUL

 

Uprzejmie informujemy, że w Dziale Organizacyjno-Prawnym dyżury w godzinach pracy, tj. od 7.30 do 14.00 pełni dwóch pracowników w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Działu. Pozostali pracownicy realizują swoje zadania w trybie pracy zdalnej. 

 

 

OBSŁUGA PRAWNA UNIWERSYTETU

 

Począwszy od dnia 2 stycznia 2020 r. obsługę prawną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapewnia Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Kawka.

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku w pokoju GG-126 w godzinach 8.30-15.30. W celu umówienia terminu wizyty proszę o bezpośredni kontakt z radcą prawnym pod numerem telefonu +48 81 445 41 28.

 

 

INFORMACJA TELEFONICZNA

 

Uprzejmie zawiadamiamy, że informacje dotyczące bieżących zadań realizowanych przez dział oraz kompetencji poszczególnych pracowników udzielane są pod numerem telefonu +48 81 445 43 90 (sekcja organizacyjna).

Pod wskazanym numerem telefonu udzielane są również ogólne informacje dotyczące wewnętrznych aktów prawnych.

 

 

RZECZNIK PATENTOWY KUL

mgr Anna Włodarczyk

 

Rzecznik patentowy występuje w charakterze pełnomocnika Uczelni w postępowaniu przed urzędami patentowymi, sądami administracyjnymi, innymi sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej. Prowadzi niektóre sprawy z zakresu prawnej ochrony twórczości intelektualnej dokonywanej przez pracowników na Uczelni, w szczególności podejmuje czynności w celu dokonania zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP oraz innych organach patentowych wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Zgłoszeń takich dokonuje się po przeprowadzeniu stosownych procedur wewnętrznych, na podstawie materiałów dostarczonych przez pracownika, konsultacji z pracownikiem i innych działań.

 

Konsultacje z rzecznikiem patentowym:

środa, p. GG-126

e-mail: rzecznikpatent@kul.pl

tel. +48 81 445 41 82

 

Autor: Magdalena Sieńczyk
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2020, godz. 09:04 - Małgorzata Panas