INFORMACJA W ZWIĄZKU Z CZASOWYM OGRANICZENIEM FUNKCJONOWANIA KUL

 

Uprzejmie informujemy, że począwszy od 18 marca 2020 r. w Dziale Organizacyjno-Prawnym dyżury w godzinach pracy, tj. od 7.30 do 13.30 pełni jeden pracownik w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uniwersytetu. Pozostali pracownicy realizują swoje zadania w trybie pracy zdalnej. 

 

Obsługa Prawna KUL pełni dyżury w godzinach 10.00-12.00.

 

 

OBSŁUGA PRAWNA UNIWERSYTETU

 

Począwszy od dnia 2 stycznia 2020 r. obsługę prawną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapewnia Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Kawka.

Przyjęcia interesantów będą odbywać się od poniedziałku do piątku w pokoju C-206 (Kolegium Jana Pawła II, II piętro) w godzinach 8.30-15.30. W celu umówienia terminu wizyty proszę o bezpośredni kontakt z radcą prawnym pod numerem telefonu +48 81 445 41 28.

 

 

INFORMACJA TELEFONICZNA

 

Uprzejmie zawiadamiamy, że informacje dotyczące bieżących zadań realizowanych przez dział oraz kompetencji poszczególnych pracowników udzielane są pod numerem telefonu +48 81 445 41 26 (sekcja organizacyjna).

Pod wskazanym numerem telefonu udzielane są również ogólne informacje dotyczące wewnętrznych aktów prawnych.

 

 

RZECZNIK PATENTOWY KUL

mgr Anna Włodarczyk

 

Rzecznik patentowy występuje w charakterze pełnomocnika Uczelni w postępowaniu przed urzędami patentowymi, sądami administracyjnymi, innymi sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej. Prowadzi niektóre sprawy z zakresu prawnej ochrony twórczości intelektualnej dokonywanej przez pracowników na Uczelni, w szczególności podejmuje czynności w celu dokonania zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP oraz innych organach patentowych wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Zgłoszeń takich dokonuje się po przeprowadzeniu stosownych procedur wewnętrznych, na podstawie materiałów dostarczonych przez pracownika, konsultacji z pracownikiem i innych działań.

 

Konsultacje z rzecznikiem patentowym:

środa, p. C-241 (Kolegium Jana Pawła II)

e-mail: rzecznikpatent@kul.pl

 

Autor: Magdalena Sieńczyk
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2020, godz. 17:09 - Małgorzata Panas