Aktualności

INFORMACJA TELEFONICZNA

 

Uprzejmie zawiadamiamy, że informacje dotyczące bieżących zadań realizowanych przez dział oraz kompetencji poszczególnych pracowników udzielane są pod numerem telefonu +48 81 445 43 90 (sekcja organizacyjna).

Pod wskazanym numerem telefonu udzielane są również ogólne informacje dotyczące wewnętrznych aktów prawnych.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona