Dział Organizacyjno-Prawny

 

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

pokój GG 125 i 126

 

Kierownik Działu:

tel. +48 81 445 41 27 (GG 125)

 

Sekcja Prawna:

tel. +48 81 445 41 26 (GG 126)

 

Sekcja Organizacyjna:

tel. +48 81 445 43 90 (GG 125)

 

e-mail: dop [at] kul.pl


Dział Organizacyjno-Prawny

 

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Autor: Magdalena Sieńczyk
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2020, godz. 08:56 - Małgorzata Panas