Dział Zamówień Publicznych wykonuje zadania polegające na pełnej realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Jednocześnie pełni funkcję doradczą w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Na stronie Działu Zamówień Publicznych znajdą Państwo podstawowe dane dotyczące zadań działu, dane kontaktowe, a także wszystkie podstawowe informacje dotyczące aktualnych przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz regulacji wewnętrznych wydanych w tym zakresie.

 

 

Autor: Agnieszka Hencner-Chmiel
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2018, godz. 22:08 - Agnieszka Hencner-Chmiel