1. Sprawowanie opieki naukowej nad szkołami zrzeszonymi w ogólnopolskim Towarzystwie Szkół Twórczych (1989 – 1997)
  2. Założenie i sprawowanie opieki naukowej nad ogólnopolskim Towarzystwem Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi (2000 – do chwili obecnej).
  3. Upowszechnianie nowatorskiego dorobku stowarzyszonych poprzez organizowanie ogólnopolskich, wojewódzkich, regionalnych konferencji dla nauczycieli szkół, dyrektorów, władz oświatowych – dla przykładu w roku szkolnym 2009/2010 zorganizowano 13 konferencji; od 1 września 2010 do 31 grudnia 2010 – 6 konferencji.
  4. Pełnienie funkcji rzeczoznawcy ministra do programów szkolnych (1997 – 2007)
  5. Opracowanie programów wychowawczo-dydaktycznych dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN
  • W stronę kultury dawania;
  • Ja – zawód – świat pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2011, godz. 19:25 - Aleksandra Dziak