1. Anna Petkowicz, Szanse edukacyjne młodzieży gimnazjalnej w opinii podmiotów szkoły, (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2002), recenzenci: dr hab., Marian Nowak, prof. KUL, prof. zw. dr hab. Marian Śnieżyński AP Kraków 
  2. ks. Adam Maj, Szkolnictwo Katolickie w Polsce w latach 1989 -2001 w świetle założeń reformy systemu edukacji narodowej, (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2002), recenzenci: dr hab. Edward Walewander, prof. KUL, dr hab. Stanisław Dylak UAM w Poznaniu
  3. Beata Komorowska, Wartości młodzieży gimnazjalnej sprawiającej trudności wychowawcze, (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2004), recenzenci: prof., zw. dr hab. Mieczysław Łobocki UMCS, prof. zw. Dr hab., Jerzy Niemiec Uniwersytet w Białymstoku
  4. Jadwiga Lis, Rozwijanie aktywności twórczej a poziom kompetencji polonistycznej uczniów gimnazjum, recenzenci: dr hab., Stanisław Dylak, (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2004), prof. UAM w Poznaniu, dr hab. Roman Doktór, prof. KUL
  5. ks. Mariusz Śniadkowski, Uczestnictwo w Ruchu Światło – Życie a działalność animacyjna młodzieży w środowisku szkolnym, (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2004), recenzenci: prof. dr hab. Władysław Głowa, prof. zw. dr hab., Jerzy Nikitorowicz, Uniwersytet w Białymstoku
  6. Zuzanna Holla, Spravanie žiakow młodšieho    školskĕho veku v konfliktnỳch situăciăch, (Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku  2006), recenzenci: prof. dr hab. Amantius Akimjak prof. dr hab. Martin Žilinek, doc. Marek Pribula
  7. Elżbieta Wojtaszek, Edukacja zdrowotna w świetle teorii nauczania – uczenia się W. Okonia, (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2009) recenzenci: dr hab. Teresa Kulig, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, prof. dr hab. Jerzy Niemiec, Uniwersytet w Białymstoku
  8. Maria Szymańska, Miłość wychowawcza w integralnym rozwoju osoby, (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2009), recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Izdebska, Uniwersytet  w Białymstoku, dr hab. Alina Rynio prof. KUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2011, godz. 19:08 - Aleksandra Dziak