• Członek zespołu Uniwersyteckiej Komisji  Akredytacyjnej od stycznia 2009
  • Członek Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki UJ
  • dwukrotnie Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej w Instytucie Filologii Polskiej UJ.
  • organizowanie Studiów Podyplomowych na Wydziale Polonistyki UJ (kwalifikacyjne-metodyczne)
  • współudział w pracach nad konferencjami naukowymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2011, godz. 18:00 - Aleksandra Dziak