Autorka książek: Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka (Kraków 2003, 2006), Symbolika form i kolorów. O krytyce artystycznej Stefanii Zahorskiej (Kraków 2004) oraz licznych artykułów, jak: Problemy integracji literatury i malarstwa w szkole (2004), Doskonalenie warsztatu interpretatora tekstu. Intersemiotyczne lekcje czytania i interpretacji (2005), Umykanie sensu – chaos języków – tekst wiecznie niedoczytany (Derrida, Descombes, Deleuze) (2006), O rozpoznawaniu i urzeczywistnianiu wartości w poezji współczesnej (2008), Retoryka obrazu poetyckiego i malarskiego jako budowanie iluzji w figurach dyskursu i w figurach obrazu (2009). Zajmuje się historią literatury XX wieku, analizą i interpretacją tekstów kultury (szczególnie poezją i malarstwem), metodyką nauczania literatury i języka polskiego, współczesnymi systemami edukacyjnymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2011, godz. 17:51 - Aleksandra Dziak