• Udział  w formie wystąpień i referatów w licznych konferencjach i sesjach naukowych w kraju i w we Francji poświeconych sprawom  literatury ,  sztuki, filmu  w  Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi, Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, UAM w Poznaniu, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie  Lubelskim,   oraz w Uniwersytecie Jagiellońskim, w Uniwersytecie Sorbona IV, Uniwersytecie  Charles de Gaulle (Lille);  także jako współorganizatorka niektórych naukowych konferencji.
  • Udział w programie Sokrates-Erasmus- trzykrotny pobyt we Francji: wykłady i konwersatoria na Uniwersytecie Lille III ( 2003-2006), po habilitacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2011, godz. 17:36 - Aleksandra Dziak