• Zajęcia dydaktyczne ze studentami polonistyki, teatrologii, filmoznawstwa, pedagogiki z przedmiotów takich, jak: historia literatury XX wieku, historia polskiej literatury od  1918 do 2006,  metodyka nauczania literatury i języka polskiego, poetyka i teoria literatury, interpretacja dzieła literackiego,  wprowadzenie do wiedzy o filmie, teoria i historia filmu, literatura dla dzieci i młodzieży, socjologia kultury, glottodydaktyka.
  • Równocześnie w latach 1989- 1990- nauczycielka języka polskiego i literatury  w X Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie.
  • Od roku 1989 –  do chwili obecnej  :  zajęcia z metodyki nauczania literatury i języka polskiego dla studentów polonistyki  III i IV roku. na studiach dziennych i IV i V na studiach zaocznych;  obecnie seminaria  licencjackie, seminaria magisterskie dla I i II roku SUM, wykłady, konwersatoria z metodyki oraz historii literatury współczesnej, także interpretacji dzieła literackiego i tekstów kultury.
  • Seminaria magisterskie i wykłady z literatury współczesnej, dydaktyki i  metodyki nauczania literatury i języka, interpretacji dzieła literackiego i tekstów kultury.
  • Współpraca z Instytutem Badań Edukacyjnych (Warszawa) i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim  w kształceniu doktorantów w zakresie znajomości współczesnych europejskich i światowych systemów edukacyjnych.
  • Wykładowca  polskiej literatury i sztuki na francuskim uniwersytecie w Lille ( Université  Charles de Gaulle- Lille III- przez okres 4 lat), zajęcia w języku polskim i francuskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2011, godz. 17:33 - Aleksandra Dziak