Godło i sztandar

 

Godłem Uniwersytetu jest wizerunek Białego Orła z otwartą koroną na głowie, nawiązujący wyglądem do Orła jagiellońskiego, usytuowany na ciemniejszym tle. Nad Orłem widnieje rozwinięta wstęga z dewizą: Deo et Patriae, nad nią zaś krzyż grecki, od którego odchodzą promienie wypełniające tło. W otoku napis: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II, a w wersji łacińskiej godła  CATHOLICA UNIVERSITAS LUBLINENSIS IOANNIS PAULI II.

(Statut KUL)

 

Godło stanowi odwołanie do historii i tradycji Uniwersytetu, wyraża wartości przyjęte, uznane, kultywowane i realizowane od momentu powołania Uczelni do dziś. 

 

sztandar

 

Sztandar Uniwersytetu

Płat ma stronę prawą podzieloną na dwa pasy, z których górny jest koloru białego, dolny czerwonego. Na pasie górnym znajdują się haftowane litery KUL i umieszczony na nich poziomo kontur berła rektorskiego wyhaftowany złotą nicią. Na pasie dolnym widnieje sześć emblematów wydziałów istniejących na Uniwersytecie w czasie ufundowania sztandaru.

Na stronie lewej płat sztandaru jest podzielony pionowo na dwie części, przy czym część czołowa jest biała i swobodna złota. W centrum widnieje czerwone serce, symbolizujące Najświętsze Serce Jezusa, od którego rozchodzą się promienie ciemnozłotego koloru. U dołu napis: DEO ET PATRIAE.

(Statut KUL)

 

Zasady używania sztandaru i godła ustala Senat KUL.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona