Przemek Tużnik uzyskał grant badawczy, realizowany przez osobę rozpoczynającą karierę naukową, nieposiadającą stopnia naukowego doktora w konkursie PRELUDIUM 5, pt. Neuronalne podłoże wyobrażanej barwy dźwięku. Badania ERP, a Piotr Francuz otrzymał grant na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów w konkursie OPUS 5, pt. Aktywność okoruchowa, elektroencefalograficzna i behawioralna podczas wykonywania zadań percepcyjnych i poznawczych w warunkach dezorientacji przestrzennej (we współpracy z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej w Warszawie).

 

29 stycznia 2014

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2014, godz. 10:36 - Agata Błachnio