Katedra Biologii Molekularnej została powołana do życia decyzją Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego we wrześniu 1998 roku. Jak to zwykle bywa, najtrudniejsze były początki. Otrzymaliśmy do dyspozycji piękne i przestronne pomieszczenia laboratoryjne w dopiero co wybudowanym budynku, nazywanym gmachem chemii na Poczekajce i w ciągu paru tygodni musieliśmy zacząć uczyć studentów biochemii i pracować naukowo. To pierwsze przyszło stosunkowo łatwo chociaż częste braki związków chemicznych na ćwiczenia musieliśmy „łatać” jedynymi dostępnymi wtedy odczynnikami niejednokrotnie przestarzałymi. Gorzej było z pracą naukową, bo ta w przypadku biologii molekularnej wymaga dosyć wyrafinowanej i często bardzo drogiej aparatury naukowo-badawczej. W latach 2000/01 dzięki funduszom otrzymanym z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a także z Komitetu Badań Naukowych katedra wzbogaciła się o aparaturę niezbędną do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz badań naukowych na wysokim poziomie.
 

 Od lewej: prof. Ryszard Szyszka, dr Marek Pilecki, mgr Elżbieta Mazur, dr Rafał Zieliński, dr Ewa Sajnaga, dr Konrad Kubiński, mgr Monika Janeczko, mgr Katarzyna Domańska

Pracownicy Katedry w 2005 roku (od lewej): prof. Ryszard Szyszka, dr Marek Pilecki, mgr Elżbieta Mazur, dr Rafał Zieliński, dr Ewa Sajnaga, dr Konrad Kubiński, mgr Monika Janeczko, mgr Katarzyna Domańska

 


 

Autor: Robert Świder
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2013, godz. 14:37 - Robert Świder