W 1992 roku w ramach Wydziału Filozofii KUL powstała Katedra Biologii Ogólnej, przemianowana następnie na Katedrę Fizjologii i Toksykologii Środowiskowej z siedzibą w budynku KUL przy ulicy Norwida 4. Katedra ta, która od 1998 roku weszła w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, została zorganizowana przez prof. dr hab. Marię Studnicką. Prof. Studnicka nadała jej też profil naukowy. Badania prowadzone w Katedrze dotyczyły skutków oddziaływania pestycydów, antybiotyków i toksyn bakteryjnych na układ immunologiczny niższych i wyższych kręgowców. W okresie działalności Katedry pod kierownictwem prof. Marii Studnickiej powstały liczne publikacje drukowane w czasopismach o randze międzynarodowej oraz cztery książki wydane w języku polskim i angielskim, 3 osoby uzyskały stopień doktora (2000-2004), a 140 magistra. W latach 1996-1999, pracownicy Katedry organizowali cykl międzynarodowych konferencji pt. Biologiczne monitorowanie skażenia środowiska. Prowadzone były wykłady i ćwiczenia z zakresu fizjologii człowieka i zwierząt oraz toksykologii środowiskowej.

 

       Po przejściu prof. Studnickiej na emeryturę w 2005 roku kierownictwo Katedry objął prof. dr hab. Tadeusz Skowroński, zaś Katedra została przemianowana na Katedrę Fizjologii i Ekotoksykologii. Dotychczasowa problematyka badawcza realizowana w Katedrze została rozszerzona o zagadnienie oddziaływania toksyn produkowanych przez sinice (cyjanobakterie), powodujących zakwity wód, na układ immunologiczny zwierząt zmienno- i stałocieplnych.

 

     W 2009 roku Katedra weszła w skład utworzonego w ramach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Instytutu Biotechnologii, a następnie, w roku 2013, wraz z całym Instytutem Biotechnologii, została przeniesiona do nowo utworzonego Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku. W chwili obecnej tematyka badawcza Katedry poszerzona została o zagadnienia związane z immunobiotechnologią, cytofizjologią i toksykologią molekularną.

 

     W latach 2009-2012 r. w Katedrze pod opieką pracowników, szesnaście osób uzyskało tytuł magistra oraz dziewięć obroniło prace licencjackie.

 

     W 2015 roku po przejściu prof. dr hab. Tadeusza Skowrońskiego na emeryturę kierownictwo Katedry objęła dr hab. Anna Rymuszka. W tym samym roku Katedra została przemianowana na Katedrę Fizjologii Zwierząt i Toksykologii.

 

 


Pracownicy Katedry
 
Pracownicy Katedry.
Od lewej – dr hab. Anna Sierosławska (prof. KUL), kierownik Katedry
dr hab. Anna Rymuszka (prof. KUL), dr Tomasz Lenard,
mgr Agnieszka Welman-Styk, dr Radosław Mencfel
Autor: Katarzyna Kaca
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2019, godz. 14:14 - Agnieszka Welman-Styk