W Instytucie Psychologii są realizowane następujące indywidualne ścieżki kształcenia:

 

 

 

 

 

 • Indywidualna Organizacja Studiów (IOS). Studenci, którzy wychowują
  dzieci, osoby z niepełnosprawnościami, uczestniczący w pracach
  badawczych, pracujący bądź studiujący na więcej niż jednym kierunku
  studiów mogą ubiegać się o Indywidualną Organizację Studiów (IOS).
  Zasady przyznawania i przebieg IOS reguluje §8 Regulaminu Studiów KUL.

 

 • Indywidualny Tok Studiów (ITS). Studia z psychologii mogą być
  realizowane w ramach Indywidualnego Toku Studiów (ITS) polegającego na
  rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku przez
  wykorzystanie oferty dydaktycznej całego Uniwersytetu lub na udziale
  studentów w pracach badawczych (Regulamin Studiów KUL, §7).

 

 • Sportowy KUL. Program ten jest nową ofertą i wszedł w życie w
  październiku 2023 roku. Jego celem jest zapewnienie studentom KUL -
  sportowcom możliwości równoległego rozwijania kariery sportowej i
  kształcenia na wybranym kierunku studiów. Program ma wspierać studentów
  w planowaniu i organizacji kariery sportowej i realizacji procesu
  dydaktycznego, w celu zachowania równowagi w obydwu obszarach. Oferta ta
  dedykowana jest studentom KUL – sportowcom przynależącym do polskich lub
  zagranicznych klubów sportowych, posiadającym aktualną klasę mistrzowską
  międzynarodową, klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową w
  dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich. Student KUL – sportowiec
  może ubiegać się o ustalenie indywidualnej opieki dydaktycznej w ramach
  indywidualnej organizacji studiów przez cały okres studiów. Zasady
  studiowania w ramach programu Sportowy KUL precyzuje zarządzenie Rektora
  KUL nr rop-0101-224/23.
Autor: Weronika Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2023, godz. 17:00 - Przemysław Tużnik