Szanowni Państwo,
Informujemy o trwających naborach w ramach Programów NAWA oraz zapraszamy do kontaktu z Działem Projektów Międzynarodowych KUL w celu opracowania wniosków o dofinansowanie.

W ostatnim czasie ogłoszono następujące nabory wniosków n a projekty międzynarodowe w ramach Programów NAWA:

 

  1. Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Celem Programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich.

Nabór wniosków trwa do 30 maja 2019 r. do godz. 15.00.

Budżet jednego projektu może wynosić maksymalnie 2 000 000,00 zł.

Wnioskodawca może złożyć w ramach naboru łącznie nie więcej niż 3 wnioski.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

 

  1. Promocja zagraniczna

Celem głównym Programu jest wsparcie uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki w budowaniu ich marki międzynarodowej oraz promocji za granicą.

Nabór wniosków trwa do 16 maja 2019 r. do godz. 15.00.

Budżet jednego Projektu może wynosić maksymalnie 100 000 zł, a w przypadku projektów partnerskich – w zależności od liczby Partnerów – może wynosić maksymalnie 300 000 zł.

Wnioskodawca może złożyć w ramach naboru łącznie nie więcej niż 3 wnioski.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

 

  1. KATAMARAN – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia

Celem głównym Programu jest wsparcie polskich uczelni w zakresie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu.

W ramach Programu możliwe jest złożenie wniosku dotyczącego jednej z poniższych ścieżek: ·

  • ścieżka A – Tworzenie programów międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia i uruchomienie rekrutacji na studia;
  • ścieżka B – Wsparcie mobilności akademickiej w ramach istniejących międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia.

Nabór wniosków trwa do 30 maja 2019 r. do godz. 15.00.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski, z zastrzeżeniem, że jeden wniosek może dotyczyć tylko jednej ścieżki (tzn. nie można łączyć obu ścieżek w jednym wniosku).

Budżet jednego Projektu może wynosić:

  • w ramach ścieżki A – Tworzenie programów międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia i uruchomienie rekrutacji na studia – maksymalnie: 700 000,00 zł;
  • w ramach ścieżki B – Wsparcie mobilności akademickiej w ramach istniejących międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia – maksymalnie: 1 000 000,00 zł.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

 

UWAGA! W związku z ograniczeniem liczby możliwych do złożenia przez uczelnię wniosków ustala się następującą procedurę:

Wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są o wypełnienie i dostarczenie do dnia 29.03.2019 r. do Działu Projektów Międzynarodowych, p. CTW-9 lub mailem na adres projects@kul.pl załączonej fiszki.

Decyduje data i godzina wpływu fiszki.

 

Ostateczną decyzję w sprawie złożenia wniosku podejmuje dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL - Prorektor ds. Nauki i Kształcenia.

 

Dodatkowych informacji na temat naborów udziela p. Beata Cybulak, CTW-15, email: bglazew@kul.pl, tel. 81 454 687.

 

Autor: Grzegorz Wenarski
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2019, godz. 10:51 - Grzegorz Wenarski