Zasady rekrutacji na studia historyczne


Instytut Historii pamiętając o swoich korzeniach i tradycji stara się dostosowywać ofertę edukacyjną do potrzeb dzisiejszego rynku pracy. Instytut Historii dzisiaj to około sześćdziesięciu pracowników, którzy prowadzą zajęcia, wykłady i seminaria z ponad sześciuset studentami. W czasie studiów historycznych studenci historii uczą się i doskonalą swoje umiejętności analizy różnych przekazów z przeszłości (tekstów, wyobrażeń plastycznych). Uczą się również jak w warsztacie i badaniach historycznych wykorzystywać najnowsze zdobycze technologii.

Instytut Historii prowadzi studia:

  • stacjonarne I stopnia
  • stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
  • studia III stopnia (doktoranckie)
  • studia podyplomowe


Poza podstawowym zasobem wiedzy od historii starożytnej aż po historię najnowszą, każdy student Instytutu Historii może wybrać jedną lub też więcej z następujących specjalizacji:

  • archiwalna,
  • pedagogiczna,
  • wiedzy o polityce,
  • środkowoeuropejska,
  • geoinformacyjna,
  • wojskowo-historyczna - nowość od roku akademickiego 2010/2011.


Program każdej ze specjalizacji został starannie przygotowany przez pracowników Instytutu, aby zapoznać studentów nie tylko z teorią, ale przede wszystkim z praktyką. Dlatego też zajęcia praktyczne, które odbywają studenci dostarczają ich uczestnikom przekrojową wiedzę w danej dziedzinie.

Studenci działają także w Kole Naukowym Historyków uczestnicząc w organizowaniu konferencji naukowych, wycieczek historycznych, spotkań z historykami z kraju i zagranicy.

Instytut Historii stara się stale podnosić jakość kształcenia. Od 2001 r. posiada najwyższy certyfikat jakości kształcenia uniwersyteckiego jakim jest akredytacja.

Absolwent historii uzyskuje gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację procesów historycznych, przygotowanie do badań historycznych, umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesną kartografią oraz analizą geoinformacyjną (specjalizacja: geoinformacyjna), przygotowanie do pracy w zbiorach kartograficznych bibliotek i instytucji naukowych, sektorze ochrony środowiska, turystyce, ośrodkach i instytucjach przetwarzania informacji, administracji państwowej, przygotowanie do wykonywania pracy w archiwach (specjalność archiwalna), szkołach (specjalności nauczycielska), wydawnictwach.Informacje dodatkowe:

Lokalizacja Instytutu Historii KUL
(Collegium Norwidianum, I piętro)

Stypendia 

Wymiana międzyuczelnianaDojazd do i z Lublina: PKP - PKS Lublin - (mikro)busy - busy

Transport w Lublinie (MPK Lublin)
Dojazd na KUL

Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2011, godz. 17:49 - Andrzej Zykubek