Instrukcja bezpieczeństwa

Instrukcje postępowania w sytuacjach miejscowego zagrożenia na podstawie zarządzenia ROP-0101-53/16 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie procedury bezpieczeństwa w obiektach KUL:

 

 • instrukcja ogólna postępowania po ogłoszeniu ewakuacji - załącznik nr 2
 • instrukcja ogólna postępowania na wypadek pożaru - załącznik nr 3
 • instrukcja ogólna postępowania - wypadek z udziałem ludzi - załącznik nr 4
 • instrukcja udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej - załącznik nr 5
 • instrukcja postępowania na wypadek włamania do obiektu - załącznik nr 6
 • instrukcja postępowania na wypadek awarii - załącznik nr 7
 • instrukcja postępowania w przypadku groźby zdetonowania ładunku wybuchowego - załącznik nr 8
 • instrukcja ogólna postępowania w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia - załącznik nr 9
 • instrukcja ogólna postępowania w związku z bezpośrednim zagrożeniem atakiem terrorystycznym związanym z zajęciem obiektu lub przetrzymywaniem zakładników - załącznik nr 10
 • instrukcja ogólna postępowania w przypadku awarii instalacji gazowej - załącznik nr 11
 • instrukcja ogólna postępowania w przypadku skażeń biologicznych lub chemicznych - załącznik nr 12
 • instrukcja ogólna postępowania na wypadek epidemii lub ostrej choroby zakaźnej - załącznik nr 13
 • instrukcja ogólna postępowania na wypadek katastrofy budowlanej - załącznik nr 14
 • informacje dotyczące bezpieczeństwa imprezy o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub sportowym na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - załącznik nr 20

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona