25 lat Instytutu Psychologii

50 lat Koła Naukowego Studentów Psychologii


8 grudnia 2006 r obchodziliśmy podwójny jubileusz: dwudziestopięciolecia Instytutu i pięćdziesięciolecia Koła Studentów Psychologii. Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński przewodniczył uroczystej Mszy Świętej ofiarowanej w intencji żyjących i zmarłych pracowników i studentów Instytutu. W koncelebrze uczestniczyli także ks. prof. Stanisław Wilk, Rektor KUL, a także nasi Profesorowie: ks. prof. Zdzisław Chlewiński, ks. prof. Kazimierz Popielski.

O godzinie 17.00 w Starej Auli rozpoczął się benefis poświęcony historii Instytutu Psychologii. Wzięło w nim udział ponad 200 studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu oraz przybyli goście, m.in. prof. Jan Strelau, dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, prof. Grażyna Kwiatkowska, Dyrektor Instytutu Psychologii UMCS. Początki naszego Instytutu wspominali ks. prof. Zdzisław Chlewiński (Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej w latach 1980-1981, inicjator reaktywacji Wydziału Nauk Społecznych w 1981 roku) oraz prof. Adam Biela, obecnie senator RP.

Refleksje na temat jakości kształcenia i badań naukowych prowadzonych w Instytucie oraz jego przyszłości wygłosili profesorowie: Stanisława Steuden (Dyrektor Instytutu Psychologii), Piotr Oleś (Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych) i Andrzej Sękowski (Dziekan Wydziału Nauk Społecznych).

Benefis został przygotowany staraniem wielu studentów, doktorantów i pracowników Instytutu: mgr Radosław Bułtowicz (oprawa audiowizualna i światła), mgr Artur Giordano (dźwięk), prof. Piotr Francuz (scenariusz i reżyseria), Karina Kosznik i Przemysław Staroń z Koła Psychologów (prowadzenie części poświęconej historii Koła Studentów Psychologii), mgr Ewelina Soszyńska i mgr Małgorzata Torój (prowadzenie części poświęconej historii Instytutu), dr Magdalena Szubielska (organizacja prac scenograficznych), mgr Elżbieta Talik i mgr Wiesław Talik (wywiady z pracownikami Instytutu), mgr Agnieszka Trojanowska (przygotowanie audycji dla Radia Lublin).
Realizacja benefisu nie byłaby możliwa bez ofiarnej pomocy ponad 50 studentów wszystkich lat studiów psychologicznych. Nie tylko zbudowali, a po benefisie zdemontowali oni scenografię, ale ubrani w stylu lat 80. na "Wielki Finał" wnieśli 25 tortów dla wszystkich uczestników uroczystości.
Elementy scenografii zostały nam bezpłatnie wypożyczone przez Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Urząd Miejski i Teatr Wizualny KUL.


Po benefisie odbył się bankiet zorganizowany przez mgr Bibiannę Bałaj i mgr Olgę Grabowską. Tańcom, popisom śpiewaczym i toastom nie było końca.

Autor: Wiesław Talik
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2008, godz. 10:09 - Radosław Bułtowicz