H I S T O R I A  K A T E D R Y

 

    Dzień 1 grudnia 2008 jest faktycznym początkiem działalności Katedry Historii Bizancjum w KUL, choć została ona oficjalnie powołana przez Senat Akademicki KUL jednogłośnie (w głosowaniu jawnym) dnia 27 lutego 2004 i miała rozpocząć swą działalność z dniem 1 października 2004. Katedra ta zatem dopiero raczkuje. Jednak sama tradycja studiów bizantynologicznych w KUL ma znacznie starszy rodowód i wiąże się z nią wiele nazwisk wybitnych badaczy. Katedra ta nie rozpoczyna więc swej działalności w próżni. Klimat interdyscyplinarnych badań nad Bizancjum jest bowiem w KUL obecny od wielu dziesiątków lat (por. Piotr Kochanek, Katedra Historii Bizancjum, Vox Patrum, 23 (2003), t. 44-45, s. 741-746). Aktualnie jedynym etatowym pracownikiem katedry jest jej kierownik - dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL.

 

Oprac. Piotr Kochanek

Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2009, godz. 23:26 - Marcin Gapski