Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii działa od początku roku akademickiego 2004/2005. Pierwszym jej kierownikiem  był prof. dr hab. Czesław Deptuła. Obecnie katedrą kieruje dr hab. Mirosław Filipowicz prof. KUL. Potrzeba powołania do życia tej komórki organizacyjnej wypłynęła w związku z prowadzonymi od dawna w Instytucie zajęciami dydaktycznymi z dziejów historiografii polskiej i powszechnej oraz w związku z podjęciem szeregu dotyczących wspomnianej dziedziny prac na seminariach magisterskich i doktoranckich prof. dr hab. Hanny Dylągowej, a następnie prof. dra hab. Czesława Deptuły. Katedra prowadzi badania nad dziejami polskiej i powszechnej historiografii, w tym nad dwudziestowieczną historiografią amerykańską , zachodnimi studiami sowietologicznymi.

 

Opr.Mirosław Filipowicz

Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2009, godz. 19:47 - Marcin Gapski